Kao osnovnu djelatnost naše tvrtke istaknuli bismo usluge tjelesne zaštite, a potom i tehničke. Razina usluga tjelesne zaštite koju pružamo, rezultat je osposobljavanja, edukacije, predanosti te kontinuiranog usavršavanja zaštitara. Svi naši zaštitari su maksimalno psihofizički spremni za izvršavanje svih dužnosti koje se od njih očekuju.
U usluge tjelesne zaštite spadaju:

ZAŠTITARSKE USLUGE

Poslovi zaštitara i čuvara na štićenim objektima i prostorima, organiziraju se na osnovi stručnih prosudbi ugroženosti i izrađenih planova zaštite.
Zavisno o razini i stupnju ugroženosti, zaštitu osoba i imovine obavljaju radnici sa ovlastima "čuvara" ili "zaštitara" izdanima od strane MUP-a RH, sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti.
Radnici su odjeveni propisanim službenim odorama na kojima su postavljene oznake Društva.osiguranje javnih skupova i priredbi

Usluge redarstva i osiguranja javnih skupova i priredbi.
Usluge redarstva obavljaju se za potrebe osiguranja događaja kulturnog, zabavnog, sportskog i/ili drugog karaktera, i to u zatvorenim i otvorenim prostorima, javnim površinama, sukladno Zakonu o javnom okupljanju.OSOBNA ZAŠTITA I OSIGURANJE VIP OSOBA

Usluge tjelohranitelja realiziraju se sa svrhom štićenja određenih osoba od bilo kakvog ugrožavanja njihovog tjelesnog i zdravstvenog integriteta.
Ovaj oblik zaštitarskih poslova zahtijeva angažiranje vrlo stručnih, iskusnih i odgovornih zaštitara.
Zaštitari - tjelohranitelji, pored standardnog obrazovanja, posjeduju znanja stranih jezika i borilačkih vještina.